iskola01_Fotor iskola02_Fotor iskola03_Fotor iskola04_Fotor

phoca thumb l iskola

Kik vagyunk, mit csinálunk?

A timári Szabolcsvezér Általános Iskola tevékenységei, az iskolai élet főbb jellemzői

Fenntartó: Klebelsberg Központ
Osztályok szervezése 1-8. évfolyamig önálló osztályokban
Első évfolyamon iskolaotthonos oktatás
Alsó tagozatban kezdődik az angol nyelv alapozása
Alsó tagozatban napköziotthon, felső tagozatban tanulószobai lehetőség
Alapfokú művészetoktatás – Fedics Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeként (képzőművészet, színjáték)
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása (tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók oktatása, tanulásban akadályozottak oktatása)
Felzárkóztató oktatás
Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök (matematika, informatika, idegen nyelv, sport, Útravaló Ösztöndíjprogram, továbbtanulásra felkészítő program)
Integrációs oktatás a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára
Gyógytestnevelés, logopédiai- és fejlesztő foglalkozások, pszichológiai vizsgálatok
Étkezési lehetőség
Kirándulások, táboroztatás

Az iskola létesítményei, helyiségei, eszközei

Alsó tagozat tantermei az emeleti részben
Felső tagozat tantermei a földszinten (szaktantermi rendszerben)
Közösségi rendezvényekhez hatalmas aula
Játszószoba az alsó tagozatos gyermekek számára
10 ezer kötetes könyvtár (rendhagyó órák, találkozók, vetítések számára is használhatóan, olvasószolgálat és kölcsönzési lehetőség)
Tornaterem és annak kiszolgáló öltözői, szertárai
Ebédlő és önálló főzőkonyha
Kápolna
Informatikai szaktanterem,
Technikai felszerelések (írásvetítők, televíziók, projektorok, interaktív táblák)
Szcenikai helyiség (vetítések, műsorok, rendezvények megtartásához szükséges modern technikai berendezésekkel)
Művészetis tükrös színházterem
Természettudományi előadó-terem
Rajz – szaktanterem
Matematikai – szaktanterem
Idegen nyelvi – szaktanterem
Magyar – szaktanterem
Állandó kiállítás a helyben kiállított művészek munkáiból – Csisztu Mihály, timári születésű művész alkotásai
Az emeleti galéria részen Zajácz András festőművész fali pannója és állandó kiállítás a művész képeiből

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert