iskola01_Fotor iskola02_Fotor iskola03_Fotor iskola04_Fotor

Felvételi eljárás rend
a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolák első évfolyamára
a 2017/2018. tanévre

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy óvodás gyermekük
általános iskolai beiratkozására a következő helyen és időben kerül sor!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától
2017. április 21. (péntek) 8.00 órától

Az általános iskolai beiratkozás helye:

Szabolcsvezér Általános Iskola

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Gyermek TAJ kártyája
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
- óvodai szakvélemény
- tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Szabolcsvezér Általános Iskola vezetősége